select title, content, dirID from static_page where keyname='termsofuse' and lang LIKE "sl" Polni.si :: Administracija modula statične strani
IŠČI MOBILNO POMOČ


 

Splošni pogoji uporabe spletnega portala Polni.si

1 Pogoji uporabe

Pogoji uporabe določajo pravice in dolžnosti lastnikov in uporabnikov spletnega portala Polni.si (v nadaljevanju: Polni.si), načine in pogoje za uporabo vsebin in funkcionalnosti Polni.si ter celotnega sistema Polni.si. Spletni portal Polni.si je namenjen vsem uporabnikom, ki želijo najti prosto polnilno postajo ali opraviti rezervacijo polnilne postaje. Administrator Polni.si je Etrel d.o.o. (v nadaljevanju: Etrel). Osnovo portala predstavlja baza podatkov o polnilni infrastrukturi vseh ponudnikov storitve polnjenja, ki sodelujejo v sistemu Polni.si. Uporabniške baze, ki jih upravljajo posamezni ponudniki storitve polnjenja, niso del portala Polni.si. Podatki o trenutnih statusih polnilnih postaj in opravljenih rezervacijah polnilnih postaj se prenašajo iz posameznih nadzornih centrov, ki jih upravljajo upravljavci polnilne infrastrukture, v informacijski sistem Polni.si. Polni.si nudi uporabnikom naslednje storitve:

 • Interaktivni zemljevid z iskalnikom polnilnih postaj, kjer so privzeto prikazane proste polnilne postaje. Zemljevid mobilne aplikacije omogoča tudi navigacijo do polnilne postaje glede na trenutno lokacijo uporabnika,
 • Preusmeritev uporabnikov na možnost rezervacije polnilnega mesta, ki se izvede v informacijskem sistemu uporabnikovega ponudnika storitve polnjenja,
 • Prikaz bodoče razpoložljivosti postaj glede na opravljene rezervacije,
 • Uporaba seznama priljubljenih postaj, ki ga določi uporabnik,
 • Izvoz podatkov o lokacijah polnilnih postaj za navigacijske naprave,
 • Obrazce za vnos novih postaj in zahtevke po novih ali nadgrajenih postajah,
 • Obveščanje uporabnikov preko RSS sporočil.

Ti pogoji sodelovanja so naši Pogoji uporabe in predstavljajo pravno zavezujoč dogovor med vami kot končnim uporabnikom (posameznik ali pravna oseba) in Etrel v zvezi z uporabo Polni.si in povezanih storitev. Kadarkoli uporabnik dostopa do spletnih strani Polni.si, se zaveže k upoštevanju teh Pogojev uporabe. Uporabnik, ki se ne strinja s Pogoji uporabe, ne sme uporabljati spletnih strani Polni.si in povezanih storitev.  Etrel naproša vse uporabnike, da si skrbno preberejo splošne pogoje za uporabo Polni.si. Z vstopom na spletne strani Polni.si uporabnik potrjuje, da je prebral in sprejel Pogoje uporabe in je vezan z njihovimi določili. Pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal Polni.si. Etrel obljublja, da bo skušal zagotoviti:

 • nemoteno delovanje Polni.si, kjer Etrel ne more biti odgovoren za kakršenkoli izpad ali okvaro, nastalo zaradi višje sile ali dejanj tretje osebe, ki jih ni bilo moč napovedati vnaprej;
 • najhitrejšo možno obnovitev Polni.si po izpadu ali okvari.

V primeru prikaza in širjenja neresničnih informacij ali podatkov na spletnih straneh Polni.si, Etrel od uporabnika pričakuje, da:

 • na osnovi pridobljenih informacij ali podatkov ne sprejema odločitev, ki bi lahko negativno vplivale na življenje, zdravje, lastnino ali dobro počutje uporabnika ali kogarkoli drugega;
 • uporablja storitve Polni.si izključno v zasebne namene.
Etrel ne sprejema nikakršne odgovornosti za škodo ali izgubo, ki bi jo utrpel uporabnik zaradi okvare ali odstranitve spletnih vsebin in si pridržuje pravico do spreminjanja in osveževanja funkcionalnosti Polni.si brez predhodnega obvestila.

1.1 Varnost

Ne glede na dejsto, da so polnilne postaje v lasti tretjih oseb, se mora uporabnik Polni.si zavedati, da so polnilne postaje visokonapetostne naprave, namenjene izključno polnjenju ustreznih električnih vozil, ki se jih sme uporabljati samo v skladu z navodili in pogoji za uporabo, ki so določena v pogodbi s ponudnikom storitve polnjenja. Etrel ne sprejema nikakršne odgovornosti za nesreče ali okvare, ki bi se zgodile ob uporabi polnilne infrastrukture.

1.2 Omejitve zasebne in nekomercialne rabe

Uporabniki se zavedajo in sprejemajo svojo odgovornost za uporabo RFID identifikacijskih kartic ali telefonskih številk, registriranih na uporabnikovo ime. Uporabnik mora vedno pridobiti soglasje pred uporabo storitev Polni.si preko identifikacijske kartice ali telefonske številke drugega uporabnika. Uporabniki lahko uporabljajo Polni.si le v zasebne in nekomercialne namene. Prepovedano je posnemati, urejati, kopirati, predelovati, razširjati, dajati v najem, javno prikazovati, objavljati, trgovati z, prodajati licenco, ponarejati ali prodajati katerekoli izmed podatkov, materialov, programske opreme, produktov ali storitev, ki so del Polni.si in jih je uporabnik pridobil preko storitev in spletnih strani Polni.si, z edinimi izjemami, ki so navedene v teh Pogojih uporabe. Uporabnik se strinja, da ne bo zlorabljal storitev, ki so del Polni.si, za napeljevanje h kaznivim dejanjem ali za kakršnekoli druge nezakonite aktivnosti. Uporabnik se strinja, da ne bo uporabljal povratnih informacij, pridobljenih na Polni.si, za kakršnekoli komercialne namene.

1.4 Spremembe in veljavnost Pogojev uporabe

Etrel si pridržuje pravico do spremembe Pogojev uporabe v času njihove veljavnosti. Spremenjeni pogoji uporabe stopijo v veljavo dan potem, ko so objavljeni na Polni.si, in s tem postanejo zavezujoči za vse uporabnike.

2 Varnost sistema

Vgrajeni varnostni mehanizmi spletnih strani Polni.si znižujejo možnost napačne uporabe.  Etrel bo storil vse potrebno za preprečevanje kakršnihkoli namernih zlorab, ne more pa biti odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi jo utrpel uporabnik zaradi napačne uporabe, razen v primeru ugotovljene hude malomarnosti.

2.1 Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti

Etrel se zaveda pomembnosti varstva osebnih podatkov in zasebnosti. Uporabniki obiskujejo Polni.si anonimno. Med brskanjem ne morejo dostopati do svojih osebnih podatkov, Etrel pa lahko nadzoruje uporabo spletnih strani Polni.si z uporabo piškotkov, ki ne zbirajo osebnih podatkov. Ob uporabi mobilne aplikacije mora uporabnik z njo deliti svoj trenutni pložaj, kar aplikaciji omogoča, da poišče najbližja prosta polnilna mesta in ga usmerja do izbrane polnilne postaje. Aplikacija gelokacijskih podatkov ne shranjuje, poleg tega pa uporabnik mobilno aplikacijo uporablja anonimno. Podatki in statistika o uporabi Polni.si ne omogočajo vpogleda v uporabnikove osebne podatke in so uporabljeni s strani Etrel izključno z namenom izboljševanja funkcionalnosti Polni.si. Za dostopanje do nekaterih storitev in funkcionalnosti Polni.si morajo uporabniki najprej vnesti zahtevane podatke. Od uporabnika se zahteva, da po svojih najboljših močeh zagotovi točne in ažurne podatke v času uporabe storitev Polni.si. Ker se Etrel zaveda pomembnosti varovanja osebnih podatkov vseh registriranih uporabnikov Polni.si, je zagotovil varnost in varstvo osebnih podatkov z ustreznimi nadzornimi mehanizmi. Vsi varovani podatki, ki jih shranjuje Etrel, bodo uporabljeni v skladu z veljavno zakonodajo in deklaracijo o varovanju zasebnosti in bodo shranjeni na zaščitenih strežnikih naročnika, z zagotovljenih fizičnim nadzorom.

2.2 Odgovornost uporabnika

Uporabnik se strinja, da bo spletni portal Polni.si uporabljal v skladu s pogoji, navedenimi v teh Pogojih uporabe, zagotovil tajnost svojih gesel in spoštoval pravila in opozorila, objavljena na spletnih straneh Polni.si. Uporabnik bo zagotovil, da bodo vsi njegovi podatki, vnešeni na Polni.si, resnični in pravilni.

2.3 Nezakonita ali prepovedana uporaba

Uporabnik ne sme poizkušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do katerekoli storitve Polni.si, podpornega računalniškega sistema in povezanega omrežja ali katerihkoli podatkov drugih uporabnikov.

2.4 Zbiranje osebnih podatkov

Ob vnosu osebnih podatkov v sistem bo Etrel, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, te podatke uporabil izključno za namene normalnega delovanja in vzdrževanja sistema. Aplikacija Polni.si začasno shranjuje podatke o trenutnih prijavah za izboljšanje svoje učinkovitosti in zanesljivosti.

2.5 Uporaba piškotkov

Večina spletnih strani shrani informacije o vaši dejavnosti na spletni strani. Te informacije so shranjene v obliki majhnih besedilnih datotek, poimenovanih piškotki. Piškotki se shranijo lokalno na vašem računalniku. Spletne strani Polni.si uporabljajo piškotke za prepoznavanje uporabnikov (oz. uporabnikovega spletnega brskalnika na njegovi napravi z dostopom do spleta) ob ponovnem obisku, s čimer so omogočene nekatere dodatne storitve Polni.si (npr. shranjevanje seznama priljubljenih polnilnih postaj). Te storitve lahko uporabljajo vsi uporabniki, ki se strinjajo z uporabo piškotkov, brez da bi se morali registrirati ali prijaviti v sistem. Za optimalno uporabo dodatnih storitev, ki jih omogočajo piškotki, je priporočljivo, da uporabnik obiskuje spletne strani Polni.si vedno z iste naprave in znotraj istega spletnega brskalnika.

2.5.1 Seznam uporabljenih piškotkov

Ime piškotka Namen Trajanje piškotka Podjetje
GOOGLE Analytics _utma Razlikovanje med uporabniki in sejami 2 leti Google
GOOGLE Analytics _utmb Beleženje nove seje ali uporabnika 30 minut Google
GOOGLE Analytics _utmc Beleženje časa trajanja obiska do zaprtja brskalnika Google
GOOGLE Analytics _utmz Določanje vira prometa 6 mesecev Google
polnisi_favourite_stations Prikaz priljubljenih postaj Neomejeno Etrel – Polni.si

2.5.2 Soglasje o uporabi piškotkov

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke na napravi, s katero dostopate do spletnega mesta.

2.5.3 Onemogočenje piškotkov

Optimalno delovanje strani s polno funkcionalnostjo je vezano na uporabo piškotkov, vseeno pa se lahko vsak obiskovalec odloči, ali bo pri sebi dovolil uporabo piškotkov ali ne. Nastavitve in dovoljenja piškotkov lahko spreminjate v nastavitvah svojega spletnega brskalnika. Informacije o nastavitvah piškotkov za nekatere najbolj razširjene spletne brskalnike lahko najdete na spodnjih povezavah: Ob izklopu piškotkov so onemogočene nekatere dodatne funkcionalnosti spletnih strani Polni.si. Tudi po izklopu vseh piškotkov spletni brskalnik še vedno pridobiva nekatere informacije, ki so nujno potrebne za osnovno delovanje naših spletnih strani.

2.6 Izpolnjevanje Polni.si obrazcev in osebni podatki

Na spletni strani Polni.si so dostopni obrazci za vnašanje novih postaj ali zahtevo po nadgradnji obstoječih postaj. Uporabniki lahko prenesejo obrazce na svojo napravo in jih izpolnjene vrnejo na elektronski naslov Etrel. Pri tem se strinjajo, da bodo njihovi kontaktni podatki uporabljeni le za preverjanje verodostojnosti, točnosti in resničnosti izpolnjenega obrazca ter ne bodo posredovani tretjim osebam. Podatki so hranjeni za neomejen čas, razen ob podani zahtevi za izbris podatkov.

2.6.1 Obrazec za vnos javne polnilne postaje

Obrazec za vnos javne polnilne postaje bo ustrezno pregledan, polnilna postaja pa bo vnešena v sistem Polni.si, v kolikor izpolnjuje potrebne tehnične zahteve in v kolikor še ni vnešena v sistem.

2.6.2 Obrazec za postavitev nove javne polnilne postajo ali nadgradnjo obstoječe javne polnilne postaje

Obrazca za zahtevo nove polnilne postaje ali nadgradnjo obstoječe polnilne postaje bosta posredovana na naslov ponudnikov storitve polnjenja električnih vozil in proizvajalcev opreme za polnjenje brez kakršnihkoli osebnih podatkov. Na osnovi prejetih izpolnjenih obrazcev se bodo ponudniki in proizvajalci odločili o potrebi po postavitvi novih polnilnih postaj ali nadgradnji obstoječih.

2.6.3 Obrazec za souporabo zasebne domače vtičnice ali polnilne postaje

Z izpolnitvijo obrazca za oddajanje zasebne domače polnilne postaje ali vtičnice v souporabo drugim uporabnikom se lastniki zasebnih domačih polnilnih postaj oz. vtičnic strinjajo, da bodo podatki o lokaciji in dosegljivosti postaj javno dostopni vsem obiskovalcem spletnih strani Polni.si. Na podlagi izrecne privolitve uporabnika, katerega osebni podatki so navedeni na izpolnjenem obrazcu za souporabo vtičnice, se lahko na spletni strani Polni.si objavi tudi telefonsko številko in ime kontaktne osebe za polnjenje, s čimer se olajša zagotavljanje polnjenja vsem ostalim uporabnikom.

2.7 Komentiranje polnilnih postaj

Vsi obiskovalci lahko komentirajo polnilne postaje, vnešene v sistem Polni.si. Pred oddajo prvega komentarja morajo obiskovalci vnesti veljaven e-poštni naslov, na katerega prejmejo navodila za aktivacijo. Po aktivaciji lahko vnašajo pozitivne ali negativne komentarje za katerokoli polnilno postajo. Komentarji so pred objavo pregledani s strani enega od upravljavcev strani Polni.si. Neprimerni ali neustrezni komentarji so zavrnjeni. Odločitev o zavrnitvi ali odobritvi oddanih komentarjev je v celoti sprejeta s strani upravljavcev spletnega mesta Polni.si, ki imajo pri presoji o tem povsem proste roke.

3 Splošno

Pogoji, navedeni v teh Pogojih uporabe, določajo odnos med  Etrel in uporabnikom v zvezi z uporabo spletnega portala Polni.si.

3.1 Delovanje strani

Spletne strani Polni.si so optimizirane za brskalnike: Google Chrome (25 ali novejši), Mozilla Firefox (20 ali novejši), Internet Explorer (7 ali novejši), Safari (5 ali novejši), zaslonsko ločljivostjo 1024x768 ter 32 bitno barvno globino. Javascript mora biti omogočen. Poskrbljeno je, da so podatki z naših spletnih strani dostopni tudi uporabnikom z drugačno programsko in strojno opremo, vendar v nekaterih primerih videz ni v celoti prilagojen tej opremi.

3.2 Avtorske pravice

Vsa vsebina Polni.si, razen vsebine, ki jo dodajo uporabniki sami, je zaščitena z avtorskimi pravicami  Etrel in/ali njihovih naročnikov. Vse pravice pridržane. Vsebina, objavljena na spletnih straneh Polni.si, povratne informacije in vsebina, ustvarjena v komunikaciji s sistemom, je lahko objavljena, urejana, prevajana in javno prikazana le s predhodno privolitvijo  Etrel. Dobavitelj programske podpore in vzdrževalec spletnih strani Polni.si je podjetje Etrel d.o.o..

3.3 Kontaktni podatki

Kakršnokoli vprašanje glede teh Pogojev uporabe naj bo naslovljeno na elektronski naslov info@polni.si ali po navadni pošti na naslov:

Etrel d.o.o.

Pod jelšami 6, 1290 Grosuplje, Slovenija.

3.4 Reševanje sporov

Za reševanje vseh sporov v zvezi s spletnimi stranmi Polni.si je pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.

3.5 Objava

Pogoji uporabe za Polni.si spletni portal so objavljeni na spletnih straneh Polni.si. Pogoji uporabe so bili nazadnje osveženi 05.04.2017.