select title, content, dirID from static_page where keyname='serviceproviders' and lang LIKE "sl" Polni.si :: Administracija modula statične strani
IŠČI MOBILNO POMOČ


Ponudniki storitev polnjenja v Sloveniji

Trg elektromobilnosti prinaša potrebo po različnih novih poslovnih vlogah. Dve glavni vlogi imajo upravljavci polnilne infrastrukture in ponudniki storitve polnjenja električnih vozil.

  • Upravljavci polnilnih postaj postavljajo polnilne postaje na najprimernejših lokacijah, jih vzdržujejo ter jih nudijo v uporabo ponudnikom storitve polnjenja oziroma njihovim uporabnikom. Njihov interes je postaviti polnilno infrastrukturo na lokacijah, kjer bo najbolje izkoriščena in služila kar največjemu številu uporabnikov. Upravljavci polnilnih postaj in ponudniki storitev polnjenja so pogosto ista poslovna entiteta, vsaj v začetni fazi razvoja trga elektromobilnosti.
  • Ponudniki storitev polnjenja imajo neposreden stik z vozniki električnih vozil in z njimi sklepajo pogodbe o zagotavljanju polnjenja EV. Uporabniki lahko polnijo na vseh postajah ponudnika, s katerim imajo sklenjeno ustrezno pogodbo. V Sloveniji poteka iniciativa med skupino ponudnikov, ki bo omogočila gostovanje oz. roaming uporabnikov EV tudi na postajah tistih ponudnikov, s katerimi nimajo sklenjenih pogodb o uporabi.

V Sloveniji trenutno storitve polnjenja električnih vozil nudi več različnih ponudnikov z bolj ali manj razvejanimi mrežami polnilnih postaj. Priporočamo vam, da se pri vsakem posameznem ponudniku storitev polnjenja pozanimate o možnih načinih identifikacije in postopku pridobitve posebne identifikacijske kartice, ki je potrebna za polnjenje na večini postaj.

Poleg ponudnikov polnjenja so v sistemu Polni.si prikazani tudi zasebniki, ki uporabnikom električnih vozil omogočajo polnjenje na svojih domačih vtičnicah. V večini primerov gre za zasebnike, ki so tudi sami vozniki EV, ali gostinske lokale, ki so prepoznali potrebe svojih gostov z električnimi vozili. Pri souporabi njihovih vtičnic je seveda potrebno upoštevati, da to ni javna storitev, pač pa temelji na dobri volji posameznikov. Zaradi tega se je potrebno za vsako polnjenje predhodno dogovoriti z lastnikom vtičnice in upoštevati, da ta polnilna mesta niso primerljiva z javnimi polnilnimi postajami.

Spodaj so na enem mestu zbrani podatki o vseh večjih ponudnikih storitve polnjenja električnih vozil. Dodatne informacije se vam prikažejo ob kliku na njihove logotipe.